Pile Hammer

  • Pile Hammer

    Pile Hammer

    Pælehammer har hurtig anvendelse til behandling af bløde fundamenter på højhastighedsjernbaner og motorveje, søindvinding og bro- og dokteknik, støtte til dybe fundamentgrave og fundamentbehandling af almindelige bygninger.Den bruger et hydraulisk kraftværk som hydraulisk kraftkilde og genererer højfrekvente vibrationer gennem en vibrerende boks, så pælen nemt kan slås ned i jorden.Det har fordelene ved lille størrelse, høj effektivitet og ingen skader på pæle.Den er især velegnet til korte og mellemstore pæleprojekter som kommunal administration, broer, kofferdamer og bygningsfundamenter.Støjen er lille og opfylder byens standarder.